Browse Title Index

Issue Title File
Vol 86, No 3 (2014) Possibility of achieving and maintaining asthma control in patients with bronchial cold hyperreactivity
Kolosov V.P., Pirogov A.B., Perel'man I.M., Mal'tseva T.A., Prikhod'ko A.G.
Vol 92, No 5 (2020) Possibility of complex medicamental and endovascular treatment of pulmonary hypertension in Takayasu arteritis with predominant pulmonary arteries’ lesion PDF
(Rus)
Маrtynuk T.V., Aleevskaya A.M., Gramovich V.V., Danilov N.M., Korobkova I.Z., Matchin U.G., Solodovnikova L.V., Beketova T.V.
Vol 79, No 7 (2004) Possibility of diagnosis and treatment of thrombotic complications in primary mediastinal B-cell lymphoma
Dzhumabaeva В.Т., Kremenetskaya A.M., Vasilyev S.A., Shulutko E.M., Kravchenko S.K., Shevelev A.A., Sergeeva E.V., Sakhibov Y.D., Orel E.В., Romanova E.A., Frank G.A.
Vol 88, No 8 (2016) Possibility of evaluating the effectiveness of renal artery sympathetic denervation in resistant hypertension early after radiofrequency ablation PDF
(Rus)
Rebrova T.Y., Ripp T.M., Afanasiev S.A., Mordovin V.F., Muslimova E.F.
Vol 88, No 3 (2016) Possible influence of epidemiological risk factors on the development of urolithiasis PDF
(Rus)
Imamverdiev S.B., Gusein-zade R.T.
Vol 88, No 3 (2016) Possible side effects of drugs in elderly patients with chronic obstructive pulmonary disease and comorbidity PDF
(Rus)
Malykhin F.Т., Baturin V.A.
Vol 83, No 12 (2011) Postgastroresectional syndromes in therapeutic practice
Ruchkina I.N., Lychkova A.E., Kuz'mina T.N., Kostyuchenko L.N., Ruchkina I.N., Lychkova A.E., Kuzmina T.N., Kostyuchenko L.N.
Vol 81, No 2 (2009) Postinfection irritable bowel syndrome
Papfenov A.I., Puchkina I.N., Ataullakhanov P.I., Belaya O.F., Chikunova B.Z., Pichugin A.V., Kozhemyakina E.S., Parfenov A.I., Ruchkina I.N., Ataullakhanov R.I., Belaya O.F., Chikunova B.Z., Pichugin A.V., Kozhemyakina E.S.
Vol 84, No 5 (2012) POSTPRANDIAL ANGINA PECTORIS
Aronov D.M.
Vol 82, No 10 (2010) Poststroke somatic pathology in patients with a history of burdened alcohol abuse
Yastrebtseva I.P., Novikov A.E., Yastrebtseva I.P., Novikov A.E.
Vol 84, No 11 (2012) Postviral asthenia and fatigue syndrome in a therapist's practice
Simanenkov V.I., Poroshina E.G., Makienko V.V.
Vol 80, No 2 (2008) Potentialities of a serological method in diagnosis of atrophic gastritis
Pimanov S.I., Makarenko E.V.
Vol 79, No 4 (2004) Potentialities of high-resolution computed tomography in diagnosis of pulmonary lesions after bone marrow transplantation in blood diseases
Gotman L.N., Kostina I.E., Vishnevskaya E.S., Togonidze D.K., Mendeleeva L.P., Lyubimova L.S., Savchenko V.G.
Vol 79, No 11 (2004) Potentialities of non-invasive diagnosis of coronary arteriesanomalies by means of electron-beam tomography and multislice computed tomography
Veselova T.N., Sinitsyna S.V., Shiryaev A.A., Ternovoi S.K.
Vol 78, No 11 (2003) Potentialities of use of affinity interaction of biologically active substances in practice of public health system
Pokrovsky V.I., Maleev V.V., Zborovsky А.В., Efremenko V.I., Gontar I.P., Tyumentseva I.S., Afanasyev Y.N.
Vol 90, No 10 (2018) POZDRAVLENIE. NIKITIN YuRIY PETROVICh (k 90-letnemu yubileyu)
- -.
Vol 79, No 2 (2004) Practical aspects of "Heart Protection Studies"
Susekov A.V.
Vol 86, No 9 (2014) Practical aspects of treatment in patients with chronic cerebral ischemia and hypertension in general somatic practice
Lebedeva M.V.
Vol 79, No 12 (2004) Practical prevention and treatment of cardiovascular diseases in patients with diabetesmellitus type 2 in an endocrinological department
Daurbekova L.V., Orlov V.A., Gilyarevsky S.R., Abirova E.S., Murzabekova L.I.
Vol 88, No 3 (2016) Preclinical and clinical trials of the new tuberculosis drug perchlozon PDF
(Rus)
Yablonskiy P.K., Vinogradova T.I., Levashev Y.N., Pavlova M.V., Zilber E.K., Starshinova A.A., Sapozhnikova N.V., Chernokhaeva I.V., Archakova L.I., Zabolotnykh N.V., Vitovskaya M.L.
Vol 79, No 4 (2004) Preclinical diagnosis of renal damage in essential hypertension
Grinstein Y.I., Shabalin V.V.
Vol 91, No 2 (2019) Prediction of features of the course of chronic hepatitis C using Bayesian networks PDF
(Rus)
Samokhodskaya L.M., Starostina E.E., Sulimov A.V., Krasnova T.N., Rosina T.P., Avdeev V.G., Savkin I.A., Sulimov V.B., Mukhin N.A., Tkachuk V.A., Sadovnichii V.A.
Vol 79, No 7 (2004) Prediction of interferon therapy efficacy in chronic myeloid leukemia according to histomorphological evidence
Khoroshko N.D., Turkina A.G., Kumas S.M., Zhurarlev V.S., Kuznetsov S.V., Sokolova M.A., Semenova E.A., Kaplanskaya I.В., Frank G.A., Korolev А.V., Scherbinina L.A., Zakharova A.V., Domracheva E.V., Zingermam B.V.
Vol 91, No 6 (2019) Predictors of clinical events in patients with Fabry disease: the role of chronic kidney disease PDF
(Rus)
Moiseev S.V., Karovaikina E.A., Bulanov N.M., Moiseev A.S., Fomin V.V.
Vol 90, No 4 (2018) Predictors of community-acquired pneumonia in patients with acute decompensated heart failure: the results of the analysis of the hospital sample EPOHA-D-CHF PDF
(Rus)
Polyakov D.S., Fomin I.V., Vaisberg A.R., Valikulova F.Y., Ivanchenko E.Y., Kraiem N.
Vol 85, No 3 (2013) Predictors of osteopenic syndrome in idiopathic pulmonary fibrosis
Kochetkova E.A., Ugaĭ L.G., Nevzorova V.A., Massard J.
Vol 89, No 12-2 (2017) Predictors of the efficiency of short-term interferon-containing therapy using direct-acting antiviral drugs in patients with chronic hepatitis C virus genotype 1
Kokina K.Y., Bueverov A.O., Bogomolov P.O., Matsievich M.V.
Vol 84, No 11 (2012) Predictors of the inefficiency of combination treatment in patients with infiltrative pulmonary tuberculosis
Volchegorskiĭ I.A., Novoselov P.N., Dudarova T.P., Bolotov A.A.
Vol 85, No 10 (2013) Pregnancy and labor problems in patients with acute porphyria
Pustovoĭt I.S., Karpova I.V., Shmakov R.G., Makhinia S.A.
Vol 81, No 10 (2009) Pregnancy management and spontaneous labor in heart diseases: present-day solution to the dilemma
Mravyan S.R., Petrukhin V.A., Zarudskiy A.A., Pronina V.P., Mravyan S.R., Petrukhin V.A., Zaprudsky A.A., Pronina V.P.
Vol 88, No 7 (2016) Pregravid preparation of diabetic women PDF
(Rus)
Grigoryan O.R., Volevodz N.N., Andreeva E.N.
Vol 79, No 1 (2004) Prehospital hypo- and hyperdiagnosis of non-Q myocardial infarction
Pankin O.A.
Vol 79, No 7 (2004) Preliminary results of a multicenter randomized study on the treatment of acute promyelocytic leukemias
Parovichnikova E.N., Savchenko V.G., Demidova I.A., Isaev V.G., Shuravina E.N., Ustinova E.N., Gribanova E.O., Alexanyan M.Z., Misyurin A.V., Domracheva E.V., Olshanskaya Y.V., Khoroshko N.D., Kravchenko S.K., Konstantinova T.S., Anchukova L.V., Kaplanov K., Zagoskina T.P., Volkova S.A., Filatov L.В., Rekhtman G.В., Sokolova I., Mashuk V.N., Milyulina G.I., Lapin V.A., Perekatova T.N., Sviridova E.I., Pristupa A.S., Zyuzgin I.S.
Vol 86, No 10 (2014) Preliminary results of an open-label observational study evaluating the efficacy and safety of Prolia used in women with postmenopausal osteoporosis
Ershova O.B., Lesniak O.M., Belova K.I., Nazarova A.V., Manovitskaia A.V., Musaeva T.M., Mustaev R.M., Nurlygaianov R.Z., Rozhinskaia L.I., Skripnikova I.A., Toroptsova N.V.
Vol 78, No 4 (2003) Prenatal diagnosis of congenital and hereditary diseases
Zarubina E.N., Bermisheva О.A., Semenova A.L., Troshina О.N.
Vol 91, No 9 (2019) Preprocedural high - sensitivity C-reactive protein (hsCRP) decrease during intensive atorvastatin therapy: the presumable impact on atherosclerosis progression after coronary stenting PDF
(Rus)
Shchinova A.M., Shlevkova G.V., Filatova A.Y., Potekhina A.V., Osokina A.K., Romasov I.V., Zharova E.A., Noeva E.A., Samko A.N., Masenko V.P., Arefieva T.I., Provatorov S.I.
Vol 79, No 10 (2004) Present-day antidepressants:new perspectives in general clinical practice (a review)
Mosolov S.N., Kostyukova E.G.
Vol 79, No 4 (2004) Present-day clinical characteristics of scarlatina
Pokrovsky V.I., Briko N.I., Malyshev N.A.
Vol 90, No 12 (2018) Pre-treatment condition effects on blood pressure and heart rate variability change in patients with arterial hypertension on therapy PDF
(Rus)
Talabanov P.G., Kozlovskaya I.L., Ryabykina G.V., Sobolev A.V., Kozhemyakina E.S.
Vol 90, No 10 (2018) Prevalence and risk factors of sleep breathing disorders in patients with acromegaly from Moscow region PDF
(Rus)
Kovaleva Y.A., Dreval A.V., Kulakov N.V., Fedorova S.I., Ilovayskaya I.A.
Vol 78, No 1 (2003) Prevalence of bronchial asthma and allergic rhinitis among adult population of St-Petersburg
Fedoseev G.В., Emelyanov A.V., Sergeeva G.R., Ivanova N.I., Zibrina T.M., Maximenko I.N., Tsukanova I.V.
Vol 80, No 2 (2008) Prevalence of celiac disease in risk group patients in nizhny novgorod region
Repin A.A., Bogdarin I.A., Sarantsev B.V., Teplov O.V., Desiatnikova N.V., Parfenov A.I.
Vol 79, No 1 (2004) Prevalence of dyslipidemia in an open population of Tyumen
Akimova E.V., Dracheva L.V., Gakova E.I., Zhuravleva T.D., Olferyev A.M., Gafarov V.V., Kuznetsov V.A.
Vol 89, No 3 (2017) Prevalence of external respiratory dysfunction in young people PDF
(Rus)
Kovalkova N.A., Travnikova N.Y., Ragino Y.I., Voevoda M.I.
Vol 80, No 8 (2008) Prevalence of gastroesophageal reflux disease in moscow: results of a population study
Lazebnik L.B., Vasil'ev I.V., Masharova A.A., Manannikov I.V.
Vol 84, No 2 (2012) Prevalence of gluten-sensitive celiac disease in women with reproductive dysfunction
Bykova S.V., Parfenov A.I., Tetruashvili N.K., Sabel'nikova E.A., Gudkova R.B., Krums L.M., Vorob'eva N.N., Repina E.A., Vityazeva I.I., Petukhova G.S., Bykova S.V., Parfenov A.I., Tetruashvili N.K., Sabelnikova E.A., Gudkova R.B., Krums L.M., Vorobyeva N.N., Repina E.A., Vityazeva I.N., Petukhova G.S.
Vol 93, No 1 (2021) Prevalence of ischemic heart disease depending on factors of psychoemotional stress among men of mature age (epidemiological study) PDF
(Rus)
Akimova E.V., Akimov M.Y., Kayumova M.M., Gafarov V.V.
Vol 79, No 1 (2004) Prevalence of ischemic heart disease, its main risk factors and efficacy of long-term multifactorial prevention at enterprises in some regions of the Russian Federation
Tozhiev M.S., Norbekov M.S., Shestov D.В., Khvan Y.E., Vorobyev A.M., Terebov A.A., Suyundikov S.Т., Marchenko A.M., Kashirina M.L., Klimova M.Y., Makritsa A.N., Bondarenko V.V., Teplyakov V.C., Avdeeva G.P.
Vol 81, No 6 (2009) Prevalence of mental disorders in SLE patients: correlations with the disease activity and comorbid chronic conditions
Lisitsyna T.A., Vel'tishchev D.Y., Seravina O.F., Kovalevskaya O.B., Marchenko A.S., Novikova D.S., Novikov A.A., Aleksandrova E.N., Nasonov E.L., Lisitsyna T.A., Veltischev D.Y., Seravina O.F., Kovalevskaya O.B., Marchenko A.S., Novikova D.S., Novikov A.A., Alexandrova E.N., Nasonov E.L.
Vol 88, No 10 (2016) Prevalence of metabolic syndrome in 25—45-year-old Novosibirsk dwellers PDF
(Rus)
Voevoda M.I., Kovalkova N.A., Ragino Y.I., Travnikova N.Y., Denisova D.V.
2401 - 2450 of 3473 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 > >> 

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies