Browse Title Index

Issue Title File
Vol 85, No 3 (2013) Type D personality in chronic lung diseases: Prevalence, psychological features
Sumin A.N., Nedoseĭkina E.V., Arkhipov O.G.
Vol 80, No 6 (2008) Types of lupus nephritis exacerbations: prognostic significance
Samokishina N.A., Kozlovskaia N.L., Shilov E.M., Varshavskiĭ V.A., Miroshnichenko N.G.
Vol 92, No 4 (2020) Typical errors pulmonary artery verification on the example of a clinical case PDF
(Rus)
Vasiltseva O.Y., Vorozhtsova I.N., Bukhovets I.L., Gulyaev V.M., Vitt K.N., Karpov R.S.
Vol 88, No 1 (2016) Typical management practice in outpatients with type 2 diabetes mellitus in cities, towns, and villages PDF
(Rus)
Sapozhnikova I.E., Tarlovskaya E.I., Avksentyeva M.V.
Vol 82, No 1 (2010) Ukazatel' statey, opublikovannykh v zhurnale "Terapevticheskiy arkhiv" v 2009 g.
- -.
Vol 80, No 2 (2008) Ulcer disease: current features and prognosis for the near future
Vakhrushev I.M., Efremova L.I., Efremova V.A.
Vol 93, No 12 (2021) Ulcerative colitis. To the 180th anniversary of the description by Karl Rokytansky PDF
(Rus)
Knyazev O.V., Kagramanova A.V., Parfenov A.I.
Vol 89, No 2 (2017) Ultrasound elastography of the liver for assessing the risk of complications of its cirrhosis of different etiologies PDF
(Rus)
Stukova N.Y., Kucheryavyi Y.A., Mayevskaya E.A., Maev I.V.
Vol 90, No 2 (2018) Ultrasound examination with contrast in the diagnosis of inflammatory bowel disease. The results of the pilot study PDF
(Rus)
Fomin V.V., Ternovoy S.K., Makhov V.M., Isaykina M.A., Dzhenzhera N.A., Turko T.V., Ugryumova L.N., Babenko O.V.
Vol 78, No 2 (2003) Ultrastructural changes in the cells of antral gastric mucosa in patients with duodenal ulcer on melatonin treatment
Rapoport S.I., Raikhlin N.Т., Malinovskaya N.K., Lakshin A.A.
Vol 92, No 11 (2020) Umifenovir and coronavirus infections: a review of research results and clinical practice PDF
(Rus)
Leneva I.A., Pshenichnaya N.Y., Bulgakova V.A.
Vol 91, No 8 (2019) Underwater rocks of anti - helicobacter therapy PDF
(Rus)
Livzan M.A.
Vol 90, No 8 (2018) Undifferentiated sarcoma of the pericardium after radiation therapy for Hodgkin’s lymphoma PDF
(Rus)
Fomin V.V., Kogan E.A., Chichkova N.V., Komarov R.N., Fominykh E.V., Shchedrina I.S., Morosova N.S., Karseladze A.I.
Vol 92, No 3 (2020) UNESCO: bioethical initiatives in 2019 PDF
(Rus)
Chuchalin A.G.
Vol 91, No 4 (2019) Unsolved issues of pregnancy in liver cirrhosis PDF
(Rus)
Kotzev A.I., Tanchev L.S., Pavlov C.S., Tanchev S.Y.
Vol 94, No 1 (2022) Unsolved issues of treatment of adult patients with hemophilia A PDF
(Rus)
Zozulya N.I., Dimitrieva O.S.
Vol 87, No 12 (2015) Unsolved problems of cytoprotective therapy in patients with coronary heart disease
Statsenko M.E., Turkina S.V., Ermolenko A.A.
Vol 81, No 2 (2009) Unsolved problems of enteropathy induced by nonsteroidal anti-inflammatory drugs
Mupav'ev Y.V., Lebedeva V.V., Muraviev Y.V., Lebedeva V.V.
Vol 93, No 11 (2021) Unspecified encephalitis in HIV-infected patients: clinical and postmortem evaluation PDF
(Rus)
Voznesenskiy S.L., Shakhgildyan V.I., Petrova E.V., Kozhevnikova G.M., Ermak T.N., Tichkevich O.A., Samotolkina E.S., Soboleva Z.A., Emerole K.C.
Vol 80, No 5 (2008) Unusual case of development of induced scleroderma with general fibrosis, ulcer-necrotic changes in the limbs and calcinosis
Guseva N.G., Starovoĭtova M.N.
Vol 80, No 5 (2008) Unusual variant of pulmonary lesion (lymphocytic interstitial pneumonitis) in systemic lupus erythematosus
Blagova O.V., Sarkisova N.D., Nedostup A.V., Petukhova N.V., Rodionov A.V.
Vol 92, No 9 (2020) Upper gastrointestinal bleeding in patients with stable coronary artery disease (registry of antithrombotic therapy “REGATТA” results) PDF
(Rus)
Shakhmatova O.O., Komarov A.L., Korobkova V.V., Yarovaya E.B., Andreevskaya M.V., Shuleshova A.G., Panchenko E.P.
Vol 87, No 6 (2015) Urinary biomarkers for podocyte injury: Significance for evaluating the course and prognosis of chronic glomerulonephritis
Chebotareva N.V., Bobkova I.N., Neprintseva N.V., Kozlovskaya L.V., Malkandueva Z.T.
Vol 94, No 6 (2022) Urinary biomarkers of kidney injury in patients treated with anti-VEGF drugs PDF
(Rus)
Grechukhina K.S., Chebotareva N.V., Zhukova L.G., Androsova T.V., Karpov V.V., Krasnova T.N.
Vol 87, No 6 (2015) Urinary excretion of angiogenesis regulatory factors and renal injury markers in chronic glomerulonephritis: Significance in the assessment of progression
Shvetsov M.Y., Zheng A., Kozlovskaya L.V., Serova A.G., Travkina E.V., Mukhin N.A.
Vol 87, No 10 (2015) Urinary excretion of markers for podocyte injury in patients with diabetes mellitus
Shchukina A.A., Bobkova I.N., Shestakova M.V., Vikulova O.K., Zuraeva Z.T., Mikhaleva O.V.
Vol 84, No 6 (2012) URINARY EXCRETION OF PROFIBROTIC AND ANTIFIBROTIC GROWTH FACTORS IN TYPE 1 DIABETIC PATIENTS: THE RELATION WITH DIABETIC NEPHROPATHY
Bondar I.A., Klimontov V.V., Parfentieva E.M., Romanov V.V., Nadeev A.P.
Vol 92, No 11 (2020) Urinary tract infections in patients with type 2 diabetes mellitus with pharmacological glucosuria PDF
(Rus)
Sturov N.V., Popov S.V., Mamporia N.K., Mager A.A.
Vol 89, No 8 (2017) Uromodulin gene polymorphisms in patients with cast nephropathy in multiple myeloma PDF
(Rus)
Rekhtina I.G., Mendeleeva L.P., Biderman B.V., Solovyev M.V., Sudarikov A.B.
Vol 87, No 4 (2015) Ursodeoxycholic acid: A therapeutic niche in an internist’s practice
Drapkina O.M., Bueverova E.L.
Vol 86, No 12 (2014) Ursodeoxycholic acid-enhanced efficiency and safety of statin therapy in patients with liver, gallbladder, and/or biliary tract diseases: The RACURS study
Martsevich S.I., Kutishenko N.P., Drozdova L.I., Lerman O.V., Nevzorova V.A., Reznik I.I., Shavkuta G.V., Iakhontov D.A.
Vol 90, No 5 (2018) Use of a glycosamine sulfate for patients with osteoarthritis and a comorbidity with high risk of the side effects from NSAIDS PDF
(Rus)
Naumov A.V., Tkacheva O.N.
Vol 82, No 11 (2010) Use of a nonselective endothelin receptor antagonist in idiopathic pulmonary hypertension
Arkhipova O.A., Martynyuk T.V., Lazutkina V.K., Ataullakhanova D.M., Stukalova O.V., Danilov N.M., Samoylenko L.E., Chazova I.E., Arkhipova O.A., Martynyuk T.V., Lazutkina V.K., Ataullakhanova D.M., Stukalova O.V., Danilov N.M., Samoilenko L.E., Chazova I.E.
Vol 87, No 8 (2015) Use of a regional registry of chronic hepatitis patients to optimize antiviral therapy
Tkachenko L.I., Maleev V.V., Sannikova I.V., Titorenko M.V.
Vol 82, No 2 (2010) USE of allogeneic mesenchymal stem cells in the treatment of intestinal inflammatory diseases
Lazebnik L.B., Konoplyannikov A.G., Knyazev O.V., Parfenov A.I., Tsaregorodtseva T.M., Ruchkina I.N., Khomeriki S.G., Rogozina V.A., Konoplyannikova O.A., Lazebnik L.B., Konoplyannikov A.G., Knyazev O.V., Parfenov A.I., Tsaregorodtseva T.M., Ruchkina I.N., Khomeriki S.G., Rogozina V.A., Konoplyannikova O.A.
Vol 79, No 10 (2004) Use of alpha-adrenoblockers intherapy of benign prostatic hyperplasia in patients with arterial hypertension
Mazo E.В., Shashin M.N.
Vol 86, No 5 (2014) Use of anti-B-cell therapy in case of antisynthetase syndrome as the severest subtype of polymyositis/dermatomyositis
Antelava O.A., Khelkovskaia-Sergeeva A.N., Tarasova G.M., Nikishina N.I., Lopatina N.E., Pal'shina S.G., Fedina T.P., Sazhina E.G.
Vol 86, No 8 (2014) Use of antihistamines in a physician's clinical practice
Luss L.V.
Vol 87, No 12 (2015) Use of ARTRA MSM FORTE in patients with knee osteoarthritis: Results of a randomized open-label comparative study of the efficacy and tolerability of the drug
Alekseeva L.I., Sharapova E.P., Kashevarova N.G., Taskina E.A., Anikin S.G., Korotkova T.A., Pyanykh S.E.
Vol 87, No 8 (2015) Use of biological therapy in patients with rheumatoid arthritis in the Republic of Kazakhstan
Nogaeva M.G., Amanzholova A.S.
Vol 78, No 8 (2003) Use of clonazepam for treatment of patients with paroxysmal atrial fibrillation regarding their psychovegetative status
Nedostup A.V., Solovyeva A.D., Sankova T.A.
Vol 89, No 7 (2017) Use of crizotinib for refractory ALK-positive lymphomas PDF
(Rus)
Shelikhova L.N., Fominykh V.V., Abramov D.S., Myakova N.V., Maschan M.A., Maschan A.A.
Vol 82, No 11 (2010) Use of cyclopheron in the treatment of patients with pulmonary tuberculosis with mild clinical manifestations
Filippova T.P., Vasil'eva L.S., Kochkin A.V., Filippova T.P., Vasilyeva L.S., Kochkin A.V.
Vol 85, No 11 (2013) Use of darunavir in HIV-infected women during pregnancy
Afonina L.I., Voronin E.E.
Vol 86, No 2 (2014) Use of fendivia transdermal therapeutic system in Russian patients with malignant neoplasms during palliative care: Pharmacoeconomic aspects
Riazhenov V.V., Abuzarova G.R., Gorokhova S.G., Emchenko I.V., Matveev N.V.
Vol 84, No 10 (2012) Use of Furamag to prevent inflammatory complications during endoscopic operations in patients with benign prostatic hyperplasia and urolithiasis
Neĭmark A.I., Simashkevich A.V.
Vol 86, No 12 (2014) Use of high-frequency chest wall oscillation in an exacerbation of chronic pyo-obstructive bronchitis in adult patients with cystic fibrosis
Amelina E.L., Krasovskiĭ S.A., Usacheva M.V., Krylova N.A.
Vol 87, No 10 (2015) Use of human insulin analogues in young patients with type 1 diabetes mellitus: Results of the RESULT observational program on the use of insulin glargine (Lantus) in combination with insulin glulisine (Apidra) as a basal-bolus regimen
Efremova N.V., Bolotskaya L.L., Atarshchikov D.S., Bondarenko O.N., Ilyin A.V., Shestakova M.V.
Vol 85, No 11 (2013) Use of infusion solution remaxol in the combination treatment of patients with leptospirosis
Lebedev V.V., Zhuravlev A.I., Zotov S.V., Lebedev P.V., Pronin M.G., Podsadniaia A.A., Arbuzova E.K., Svistunov N.V.
Vol 82, No 8 (2010) Use of inhaled tobramycin in patients with cystic fibrosis
Chermensky A.G., Gembitskaya M.E.
3651 - 3700 of 3798 Items << < 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 > >> 

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies