Browse Title Index

Issue Title File
Vol 93, No 7 (2021) Development of program therapy for patients with acute myeloid leukemia under the age of 60 years, based on the principles of differentiated effects PDF
(Rus)
Parovichnikova E.N., Lukianova I.A., Troitskaya V.V., Drokov M.Y., Kuzmina L.A., Sokolov A.N., Kokhno A.V., Fidarova Z.T., Galtseva I.V., Davydova Y.O., Kashlakova A.I., Gribanova E.O., Zvonkov E.E., Sysoeva E.P., Dvirnyk V.N., Obukhova T.N., Sudarikov A.B., Sidorova Y.V., Kulikov S.M., Chabaeva Y.A., Savchenko V.G.
Vol 92, No 8 (2020) Development of the Russian version of quality of life questionnaire in patients with GERD – GERD-HRQL PDF
(Rus)
Ionova T.I., Nikitina T.P., Mayevskaya E.A., Cheremushkina N.V., Shaburov R.I., Kucheryavyy Y.A., Maev I.V.
Vol 81, No 2 (2009) Development of theory on intestinal dysfunction in the XXI century
Papfenov A.I., Parfenov A.I.
Vol 84, No 3 (2012) DEVICE DIAGNOSIS AND COMBINED TREATMENT OF HYPERVENTILATION SYNDROME
Koryakov V.V.
Vol 91, No 10 (2019) Diabetes epidemiology in Russia: what has changed over the decade? PDF
(Rus)
Shestakova M.V., Vikulova O.K., Zheleznyakova A.V., Isakov M.A., Dedov I.I.
Vol 88, No 6 (2016) Diabetes mellitus and chronic kidney disease: Possibilities of prediction, early diagnosis, and nephroprotection in the 21st century PDF
(Rus)
Shestakova M.V.
Vol 91, No 12 (2019) Diabetes mellitus and chronic liver diseases. Literature review (part 2): treatment features PDF
(Rus)
Kalmykova Z.A., Kononenko I.V., Mayorov A.Y.
Vol 91, No 10 (2019) Diabetes mellitus and chronic liver diseases. Part 1: general mechanisms of etiology and pathogenesis PDF
(Rus)
Kalmykova Z.A., Kononenko I.V., Mayorov A.Y.
Vol 91, No 10 (2019) Diabetes mellitus and cognitive impairment PDF
(Rus)
Surkova E.V., Tanashyan M.M., Bespalov A.I., Naminov A.V.
Vol 83, No 2 (2011) Diabetes mellitus and functional and structural changes in the gastroduodenal tract: a clinical and epidemiological study (a review and the authors' data)
Tsimmerman Y.S., Zinnatullin M.R., Tsimmerman Y.S., Zinnatullin M.R.
Vol 89, No 2 (2017) Diabetes mellitus and nonalcoholic fatty liver disease: The verges of contingency PDF
(Rus)
Bakulin I.G., Sandler Y.G., Vinnitskayа E.V., Keiyan V.A., Rodionova S.V., Rotin D.L.
Vol 88, No 10 (2016) Diabetes mellitus and the central nervous system PDF
(Rus)
Surkova E.V.
Vol 88, No 10 (2016) Diabetes mellitus in the Russian Federation: Arguments and facts PDF
(Rus)
Shestakova M.V., Dedov I.I.
Vol 84, No 8 (2012) Diabetes mellitus is an independent risk factor for cardiovascular disease
Ametov A.S., Kulidzhanian N.K.
Vol 82, No 6 (2010) Diabetes mellitus: renal osmoregulating function
Natochin Y.V., Shestakova M.V., Kuznetsova A.A., Klefortova I.I., Trubitsyna N.P., Dedov I.I.
Vol 91, No 10 (2019) Diabetic macroangiopathy PDF
(Rus)
Verbovoy A.F., Pashentseva A.V., Verbovaya N.I.
Vol 85, No 5 (2013) Diagnosis and problems in therapy of interstitial lung disease associated with rheumatoid arthritis
Bestaev D.V., Karateev D.E., Nasonov E.L.
Vol 87, No 8 (2015) Diagnosis and treatment in patients with B-cell lymphoma unclassified that is intermediate between diffuse large B-cell lymphoma and Burkitt’s lymphoma
Baryakh E.A., Misyurina A.E., Kovrigina A.M., Obukhova T.N., Gemdzhyan E.G., Vorobyev V.I., Mangasarova Y.K., Polyakov Y.Y., Magomedova A.U., Klyasova G.A., Misyurin V.A., Yatsyk G.A., Shevelev A.A., Kostina I.E., Vorobyev A.I., Kravchenko S.K.
Vol 91, No 8 (2019) Diagnosis and treatment of acute low back pain PDF
(Rus)
Parfenov V.A., Golovacheva V.A.
Vol 89, No 1 (2017) Diagnosis and treatment of benign paroxysmal positional vertigo in common clinical practice
Lebedeva N.V., Zamergrad M.V., Parfenov V.A., Antonenko L.M.
Vol 83, No 8 (2011) Diagnosis and treatment of gastroesophageal reflux disease
Trukhmanov A.S., Trukhmanov A.S.
Vol 92, No 12 (2020) Diagnosis and treatment of hereditary angioedema with normal C1-inhibitor level PDF
(Rus)
Emelyanov A.V., Leshenkova E.V., Kameneva G.A.
Vol 83, No 2 (2011) Diagnosis and treatment of intrahepatic cholestasis in chronic diseases of the liver
Golovanova E.V., Petrakov A.V., Golovanova E.V., Petrakov A.V.
Vol 91, No 6 (2019) Diagnosis and treatment of myocardial infarction in patient with end - stage renal disease on chronic hemodialysis PDF
(Rus)
Antukh D.E., Shchekochikhin D.Y., Nesterov A.P., Gilarov M.Y.
Vol 89, No 12 (2017) Diagnosis and treatment of pulmonary hypertension: from the point of view of 2017
Sarybaev A.S., Sydykov A.S., Sartmyrzaeva M.A., Mamazhakypov A.T., Maripov A.M., Dzhumagulova A.S.
Vol 81, No 7 (2009) Diagnosis and treatment of skin T-cell lymphoma undergoing transformation in lymphosarcoma
Vinogradova Y.E., Ilyushkina E.A., Kaplanskaya I.B., Lutsenko I.N., Zybunova E.E., Kremenetskaya A.M., Vorob'ev A.I., Vinogradova Y.E., Ilyushkina E.A., Kaplanskaya I.B., Lutsenko I.N., Zybunova E.E., Kremenetskaya A.M., Vorobyev A.I.
Vol 79, No 10 (2004) Diagnosis andtreatment of hypothyroidism: current principles (a review)
Fadeev V.V., Morgunova Т.В., Zakharova S.M., Buziashvili I.I., Usacheva V.Y., Melnichenko G.A.
Vol 79, No 11 (2004) Diagnosis of coronary atherosclerosis using stress echocardiography with bicycle exercise
Duplyakov D.V., Emelyanenko V.M., Svetlakova L.P., Goleva S.V., Sysuenkova E.V.
No 1 (2010) Diagnosis of cryptococcal encephalitis in a patient with mature B-cell lymphoblastic leukemia
Gotman L.N., Yatsyk G.A., Vorob'ev V.I., Gotman L.N., Yatsyk G.A., Vorobyev V.I.
Vol 79, No 1 (2004) Diagnosis of disturbed lipid and carbohydrate metabolism in hypertensive women in outpatient setting
Polyatykina T.S., Al-sveirki A.D., Poltyrev V.S., Romanenko I.A., Budnikova N.V., Mishina I.E., Ivanova G.V.
Vol 90, No 12 (2018) Diagnosis of Helicobacter pylori infection in clinical practice PDF
(Rus)
Bordin D.S., Voynovan I.N., Kolbasnikov S.V., Embutnieks Y.V.
Vol 90, No 5 (2018) Diagnosis of IgG4 - related ophthalmic disease in a group of patients with various lesions of the eye and orbits PDF
(Rus)
Vasilyev V.I., Safonova T.N., Socol E.V., Probatova N.A., Kokosadze N.V., Pavlovskaya A.I., Kovrigina A.M., Radenska-Lopovok S.G., Gorodetsky V.R., Rodionova E.B., Palshina S.G., Aleksandrova E.N., Shornikova N.S., Gaiduk I.V.
Vol 88, No 7 (2016) Diagnosis of latent polycythemia vera: A clinician’s opinion PDF
(Rus)
Melikian A.L., Subortseva I.N., Kovrigina A.M., Kolosheynova T.I., Abdullaev A.O., Kuznetsova P.I., Sudarikov A.B., Kulikov S.M.
Vol 82, No 4 (2010) Diagnosis of moderate and high hypertriglyceridemia in patients in polyclinic practice: primary and secondary lipid metabolic disturbances
Rozhkova T.A., Titov V.N., Amelyushkina V.A., Yarovaya E.B., Malyshev P.P., Meshkov A.N., Kukharchuk V.V., Rozhkova T.A., Titov V.N., Amelyushkina V.A., Yarovaya E.B., Malyshev P.P., Meshkov A.N., Kukharchuk V.V.
Vol 79, No 11 (2004) Diagnosis of myocardialinfarction complicated by a complete block of His' bundleleft branch as shown by computed electrocardiotopography
Udovichenko I.A., Sukhanova G.I.
Vol 79, No 4 (2004) Diagnosis of structural changes of the brain in patients with coronary and asymptomatic carotid atherosclerosis
Astanina I.A., Dudko V.A., Vorozhtsova I.N., Lukyanenok P.I.
Vol 82, No 4 (2010) Diagnosis of thromboembolism of the pulmonary artery branches at Tomsk hospitals in 2003-2007 according to autopsy data
Vasil'tseva O.Y., Vasil'tsev Y.S., Vorozhtsova I.N., Drozdov V.F., Krestinin A.V., Karpov R.S., Vasiltsev Y.S., Vasiltseva S.Y., Vorozhtsova I.N., Drozdov V.F., Krestinin A.V., Karpov R.S.
Vol 92, No 12 (2020) Diagnosis of thrombotic thrombocytopenic purpura PDF
(Rus)
Galstyan G.M., Klebanova E.E.
Vol 83, No 11 (2011) Diagnosis of tuberculous pericarditis in patients with HIV-infection
Toshchevikov M.V., Zimina V.N., Batyrov F.A., Kravchenko A.V., Vasil'eva I.A., Toschevikov M.V., Zimina V.N., Batyrov F.A., Kravchenko A.V., Vasilieva I.A.
Vol 80, No 5 (2008) Diagnosis of wrist joint lesions by arthrosonography in early rheumatoid arthritis
Epifanova O.E., Shilkina N.P.
Vol 78, No 6 (2003) Diagnosis ofleft-ventricular diastolic dysfunction in patients with pre-di-alysis chronic renal failure
Shutov A.M., Kulikova E.S., Kondratyeva N.I.
Vol 81, No 4 (2009) Diagnosis: clinical problems, rationale, formulation
Gogin E.E., Gogin E.E.
Vol 92, No 2 (2020) Diagnostic accuracy of predictive indexes of liver fibrosis in patients with chronic hepatitis C PDF
(Rus)
Maev I.V., Kuznetsova E.I., Andreev D.N., Dicheva D.T.
Vol 90, No 5 (2018) Diagnostic algorithm for antineutrophil cytoplasmic antibody-associated systemic vasculitis PDF
(Rus)
Beketova T.V.
Vol 93, No 2 (2021) Diagnostic and conservative treatment nuances in patients with obstructive jaundice: in the wake of Russian consensus PDF
(Rus)
Khatkov I.E., Avanesyan R.G., Akhaladze G.G., Beburishvili A.G., Bulanov A.Y., Bykov M.I., Vinnitskaia E.V., Virshke E.R., Gabriel S.A., Granov D.A., Darvin V.V., Dolgushin B.I., Dyuzheva T.G., Efanov M.G., Korobka V.L., Korolev M.P., Kulabukhov V.V., Maystrenko N.A., Melekhina O.V., Nedoluzhko I.Y., Okhotnikov O.I., Pogrebnyakov V.Y., Polikarpov A.A., Prudkov M.I., Ratnikov V.A., Solodinina E.N., Stepanova Y.A., Subbotin V.V., Fedorov E.D., Shabunin A.V., Shapovalyants S.G., Shulutko A.M., Shishin K.V., Tsvirkun V.V., Chzhao A.V., Kulezneva Y.V.
Vol 78, No 12 (2003) Diagnostic and prognostic significance of D-dimer in internal medicine
Fedotkina Y.A., Dobrovobky А.В., Kropacheva E.S., Titaeva E.V., Panchenko E.P.
Vol 92, No 9 (2020) Diagnostic and prognostic significance of QRS-T angle PDF
(Rus)
Blinova E.V., Sakhnova T.A., Yurasova E.S.
Vol 85, No 4 (2013) Diagnostic capabilities of cardiac magnetic resonance imaging in patients with inflammatory cardiomyopathy: Comparison of its results with endomyocardial biopsy data and clinical picture
Safiullina A.A., Shariia M.A., Narusov O.I., Alaeva E.N., Tereshchenko S.N.
Vol 85, No 2 (2013) Diagnostic difficulties and remission criteria of autoimmune pancreatitis
Vinokurova L.V., Dubtsova E.A., Bystrovskaia E.V., Orlova I.N., Agafonov M.A.
Vol 91, No 4 (2019) Diagnostic difficulties of primary hemochromatosis in a patient with posthemorrhagic anemia PDF
(Rus)
Podzolkov V.I., Pokrovskaya A.E., Vargina T.S., Oganesyan K.A.
1001 - 1050 of 3643 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 > >> 

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies