Evropeyskiy registr Helicobacter pylori (Hp-EuReg): analiz dannykh 2360 bol'nykh, poluchavshikh terapiyu pervoy linii v Rossii - PDF (Russian)


Copyright (c) 2018 Bordin D.S., Embutnieks Y.V., Vologzhanina L.G., Il'chishina T.A., Voinovan I.N., Sarsenbaeva A.S., Alekseenko S.A., Zaitsev O.V., Abdulkhakov R.A., Osipenko M.F., Livzan M.A., Tsukanov V.V., Burkov S.G., Bakulina N.V., Dekhnich N.N., Tarasova L.V., Plotnikova E.Y., Maev I.V., Kucheryavyi Y.A., Baryshnikova N.V., Butov M.A., Kolbasnikov S.V., Pakhomova A.L., Zhestkova T.V., Baranovskii A.Y., Abdulkhakov S.R., Ageeva E.A., Lyalyukova E.A., Vasyutin A.V., Golubev N.N., Savilova I.V., Morkovkina L.V., Kononova A.G., Megraud F., O’Morain C., Ramas M., Nyssen O.P., McNicholl A.G., Gisbert J.P.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
 

Address of the Editorial Office:

  • Novij Zykovskij proezd, 3, 40, Moscow, 125167

Correspondence address:

  • Alabyan Street, 13/1, Moscow, 127055, Russian Federation

Managing Editor:

  • Tel.: +7 (926) 905-41-26
  • E-mail: e.gorbacheva@ter-arkhiv.ru

 

© 2018-2021 "Consilium Medicum" Publishing house


This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies